Skip to content

Incompany trainingen

Herkent u dit?

 • Zitten uw medewerkers soms met de handen in het haar als zij werken met gescheiden ouders, stiefouders en ex-partners die blijven ruziën en kinderen die klem zitten?
 • Geven medewerkers aan dat deze onzekerheid ook een gevolg is van het missen van de juiste kennis en tools om deze gezinnen verder te helpen?

Alle professionals binnen uw organisatie kunnen leren om gescheiden ouders en stiefouders adequaat te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind en het vormen van een gelukkig samengesteld gezin. Wanneer ex-partners op de juiste manier samen ouders kunnen blijven, is er voor de kinderen ook ruimte om zich te verbinden met hun stiefouder.

Waarom is het zo belangrijk dat instellingen, scholen en organisaties zich verdiepen in samengestelde gezinnen?

 • De komst van een stiefouder veroorzaakt vaak méér stress dan de scheiding van de ouders. Van de tweede gezinnen valt 60 procent weer uiteen, met enorme impact op het welzijn van ouders en kind. Voor professionals is het vaak ingewikkeld een goede verhouding te vinden tot ex-partners en stiefouders.
 • Mag je met een stiefouder afspraken maken? Wat is de positieve of negatieve invloed van de stiefouder? Hoe is de onderlinge verhouding tussen kind – stiefouder – ouder? Kennis, inzicht en begeleiding kan het aantal scheidingen verminderen en welzijn van (stief)ouders en (stief)kinderen verhogen. Hoe leer je ouders om samen ouders te blijven? Wat moeten ouders weten voordat ze een nieuw gezin starten?
 • Door kennis, inzicht en specifieke begeleiding voelen ouders én kinderen van nieuwe gezinnen zich beter gesteund, kan het aantal scheidingen verminderen en het welzijn van (stief)ouders en (stief)kinderen toenemen. Want scheidingskinderen en stiefkinderen hebben gemiddeld meer problemen dan kinderen uit kerngezinnen. Hun leerprestaties liggen bijvoorbeeld lager en ze maken vaker een lagere schoolkeuze.
 • Een op maat afgestemde Incompany training, met als doel de handelingsverlegenheid van de professional te doen afnemen, werpt vruchten af. Onzekerheid om het onderwerp stiefgezin en de complexe onderlinge verhoudingen tussen ex-partners en hun nieuwe partners aan de orde te stellen bij de bespreking van kinderen, neemt opmerkelijk af.

Het Stiefplan helpt om ouders te begeleiden in het vinden van concrete oplossingen. Sommige ouders zijn heel goed in staat om zelf het Stiefplan op te stellen. Voor de meeste ouders is begeleiding van een Stiefplan-Coach heel waardevol. Als buitenstaander kan de Stiefplan-Coach de juiste vragen stellen, doorvragen op bepaalde onderwerpen en verwijzen naar relevante achtergrondinformatie. Bovendien heeft de Stiefplan-Coach een signalerende functie en kan ouders en/of kind extra begeleiding aanbieden vanuit de eigen expertise, of hen doorverwijzen.

Wat is de inhoud van de incompany training?

Na de incompany opleiding zijn uw medewerkers bekend met:

 • de complexe dynamiek van het stiefgezin
 • de zeven kenmerken van het samengestelde gezin
 • de valkuilen van gescheiden ouders en stiefouders
 • de betekenis en positieve invloed van de stiefouder op het kind
 • de oorzaken van loyaliteitsconflicten en inzicht in de betekenis van erkenning en rechtvaardigheid.

De opleiding wordt voor iedere organisatie op maat gemaakt en afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

De spanning in samengestelde gezinnen vermindert wanneer ouders op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken die bij ‘nieuwe gezinnen’ horen. Het is een geruststelling te ervaren dat de problematiek van hun nieuwe gezin niet per se gebonden is aan hun persoonlijk functioneren, maar inherent is aan het complexe gegeven ‘stiefgezin’.

 • werken met het Stiefplan: een methodiek voor samengestelde gezinnen, voortgebouwd en afgestemd op het verplichte ouderschapsplan bij scheiding
 • een keuze maken uit meer dan 18 onderwerpen waar stiefgezinnen mee te maken krijgen.
 • psycho-educatie inzetten afgestemd op de kennis en inzichten van scheiden en de komst van een stiefouder waardoor ouders en stiefouders meer inzicht krijgen in hun eigen situatie.
 • kinderen wegwijs maken in hun eigen complexe gezinssituatie, hun gevoelens duiden en hen positieve alternatieven bieden.

Na de incompany training zijn de rugzakken van uw medewerkers gevuld met praktische, juridische en ethische kennis en zijn er organisatie breed noodzakelijke vaardigheden ontwikkeld om gescheiden ouders, hun nieuwe partners en kinderen beter te begeleiden.

Preventief beleid:
Voorkomen is beter dan genezen. Uit de praktijk is ons vaak gevraagd wat professionals in organisaties kunnen bieden om een eerste scheiding, een complexe scheiding en een tweede scheiding te doen verminderen. Hiervoor hebben we het Opvoed Drieluik ontwikkeld.

Ons aanbod

Masterclass: werken met samengestelde gezinnen

Een inspirerende dag (of dagdeel) voor professionals waarin de basiskennis over gescheiden ouders, hun kinderen en het stiefgezin wordt aangereikt.

De incompany opleiding tot Stiefplan-Coach

Een verdiepende opleiding waarin de medewerkers experts worden op het gebied van omgaan met gescheiden ouders, stiefouders, de kinderen en het samengestelde gezin.

Lezing of Workshop

Verdiepende, inspirerende geaccrediteerde workshop of lezing voor uw instelling of congres. Aangepast aan uw doelgroep.

Training over de Ouderschapsbelofte

waarbij ouders rondom de rechten van hun kind afspraken maken. Er is een speciale uitgave van de Ouderschapsbelofte voor gemeenten om uit te reiken aan ouders die een kind verwachten.  Bekijk hier meer informatie.

Weg van het toernooimodel

Begeleiding en Mediation bij scheiding ter voorkoming van een vechtscheiding. We zetten verschillende methodes in om een scheiding goed af te hechten waaronder geweldloos verzet, weg van het toernooimodel en de Schipmethode door een van onze Schipbehandelaars.

Training geweldloos verzet

bij scheiding en samengestelde gezinnen een nieuwe en bijzondere benadering van complexe problematiek. Van onmacht naar Kracht.

Dit zijn wij

Wij zijn Marlijn Kooistra-Popelier pedagoog en Corrie Haverkort filosoof van Popelier Opleiding en Begeleiding. Wij zijn de grondleggers van het Stiefouderschapsplan, de eerste methodiek voor samengestelde gezinnen. Deze methode wordt landelijk preventief ingezet om het hoge aantal tweede scheidingen te verminderen. Wij werken samen met Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat-mediator en Merel Kerremans, cognitief therapeut en Schipbehandelaar.

 • Sinds 2012 leiden wij professionals op in het werken met het Stiefouderschapsplan om samenstelde gezinnen in alle provincies optimaal te begeleidden.
 • We zijn de ontwikkelaars van de praktische Ouderschapsbelofte.
 • We verzorgen trainingen en opleidingen, zowel incompany als vanuit onze eigen organisatie en spreken op congressen en studiebijeenkomsten.

Ben jij op zoek naar een inspirerende, verdiepende en praktische invulling van jullie teamdag, bijeenkomst of congres? Neem contact met ons op. Wij denken graag met jullie mee.

Wij zijn SKJ, MFN en CRKBO geregistreerd en het is mogelijk hiervoor accreditaties aan te vragen voor uw medewerkers.

Onze missie

Onze missie: professionals ondersteunen bij de begeleiding van gescheiden ouders, hun kinderen en hun nieuwe partners.

Ons doel: organisaties de juiste scholing en bijscholing bieden voor hun medewerkers in het werken met ouders en/of kinderen uit samengestelde gezinnen.

Onze expertise:  onderzoek, publicaties, ontwikkelen van methodes, opleiden van professionals, aanbieden van trainingen, workshops en lezingen.

Overige opdrachtgevers

Back To Top