Stiefplan > Opleiding > Seminar Ouderschapsbelofte

Illustraties_Liever_liefde_HR3.jpg 

Vrijdag 25 november 2016
Berghotel Amersfoort
13.30 tot 17.30 uur 

 

 

Ouderschapstransities

over de impact van de komst van het kind 

ouderschapsbelofte-ouderschapsplan-ouderschapseducatie 

 

 

  

Rond de geboorte van het eerste kind komt de partnerrelatie vaak in de verdrukking. Steeds meer scheidingen vinden plaats bij ouders met jonge kinderen. Bovendien gaan die scheidingen nog vaak met veel conflicten gepaard. Toch zijn problemen te voorkomen door meer aandacht en zorg voor aanstaande en net nieuwe ouders. De ouderschapsbelofte kan daarbij een belangrijke rol spelen.  

Tijd om niet langer toe te kijken maar (aanstaande) ouders concrete en praktische ouderschapseducatie te bieden om problemen te voorkomen of te verminderen. Dit is mogelijk door:

 

 • Ouderschapseducatie als een vanzelfsprekend onderdeel van prenatale en postnatale zorg aan te bieden. Maar hoe doe je dat zo dat aanstaande of net nieuwe ouders ook bereid zijn ouderschapseducatie tot zich te nemen?

 

 • Het verstrekken van de Ouderschapsbelofte die gebaseerd is op de rechten van het kind. Maar hoe motiveer je ouders zich hier blijvend voor in te zetten ook als er spanningen zijn in de relatie?


 • De ouderschapsbelofte integreren bij het opstellen van het ouderschapsplan als een scheiding niet te vermijden is. Maar hoe breng je in dit stadium de benodigde kennis en inzichten over gezamenlijk ouderschap nog over? 

 

 

Het seminar Ouderschapstransities biedt nieuwe mogelijkheden en praktische handvatten. Zowel actuele ontwikkelingen binnen wetenschap en onderzoek als ervaringen uit het werkveld van de professional krijgen een podium op het seminar.

 

Doelgroep:  Het seminar is bestemd voor beroepskrachten in de (gezondheid)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld en de overheid.

 

Gemeenten hebben een regierol als het gaat om prenatale voorlichting en opvoedondersteuning. Aandacht voor de partnerrelatie is daarbij onontbeerlijk. Zie ook Brandbrief aan alle Nederlandse gemeenten oktober 2015.

Programma

13.00 – 13.20 uur

Binnenkomst, koffie en thee.

13.20-14.00 uur

 

Ouderschapseducatie en ouderschapsbelofte: doel en inhoud


drs. Corrie Haverkort, filosoof hedendaagse gezinstransities
Marlijn Kooistra-Popelier, pedagoog

 

 • Wat houdt de Ouderschapsbelofte in als het gaat om de rechten en belangen van het kind?
 • Hoe is de Ouderschapsbelofte in te passen in ouderschapseducatie?
 • Wat is de maatschappelijke zin en betekenis van de ouderschapsbelofte?

 

 

14.00-14.30 :             

Voorlichting bij ouderschapstransities: ouderschapsbelofte, ouderschapsplan en stiefouderschapsplan

dr. Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker

 

 • Waarom is voorlichting en begeleiding aan (aanstaande) ouders Juist in deze tijd zo belangrijk?
 • Wat is de meerwaarde van de ouderschapsbelofte bij een eventuele scheiding?
 • Welke begeleiding aan scheidende ouders is nodig bij het opstellen van het ouderschapsplan en het stiefouderschapsplan als er een nieuw gezin wordt gevormd?  

 

14.30 tot 15.00

De gespecialiseerde advocaat-mediator:

een toegevoegde waarde bij scheiding

met (jonge) kinderen.

 

mr. Dianne J.I. Kroezen, advocaat,

bijzonder curator, voorzitter vFAS

 

 • Kan de scheidingsmediator meer begrip teweegbrengen bij ouders met kinderen die scheiden en welke waarde kan een ouderschapsbelofte daarbij hebben? 
 • Kan een complexe scheiding voorkomen worden door een onderscheid te maken tussen partijen als ex-partners en ouders?   
 • Kunnen voorlopige afspraken , waarbij ouders bijvoorbeeld door ‘birdnesting’ voor de kinderen zorgen, ervoor zorgen dat de gewenste scheiding extra overwogen en mogelijk voorkomen wordt? 

             

 

15.00 tot 15.30

pauze

15.30-15.50

Van partners naar ouders: een drastische rolverdeling.  

drs. Maartenvan der Linden, systeemtherapeut en psycholoog.

 

De transitie van partnerschap naar ouderschap is een complex psychologisch proces. Er is een stevige afname van slaap, seks en vrije tijd. De baby legt een vergrootglas op de relatie en activeert oude en minder adequate copingsstrategieën. Welke kennis is voor de professional relevant als het gaat om ondersteuning van jonge ouders bij deze drastische rolverdeling?

 

15.50-16.10

De verloskundige: de eerste blik op ouderschap
Kalinka van Vehmendahl, verloskundige

 

Veel verloskundigen en kraamverzorgende ervaren dat de komst van het kind goed voorbereid is als het gaat om de fysieke en materiële verzorging. Daarbij zien zij dat de vraag naar meer informatie over het derde aspect van aandacht voor het kind, goed ouderschap met als basis goed partnerschap steeds meer aan de orde komt. Wat ziet en ervaart de verloskundige en de kraamverzorgende? En hoe kan dit onderwerp zowel prenataal als postnataal vorm krijgen ook op de consultatiebureaus?

 16.10-16.30 uur

 

PRI: een nieuw licht op oude conflicten drs. Lenneke van Hastenberg, psycholoog, supervisor, opleider PRI

 

Past Reality Integration biedt een praktische mogelijkheid om (preventief) informatie te verschaffen en knelpunten in kaart te brengen en ze te ontwarren. Hierdoor krijgen ouders niet alleen zicht op relatievraagstukken bij de komst van hun kind maar ook concrete antwoorden. Deze methode biedt bewustzijn en werkt ‘ontschuldigend’. Het kan scheidingen helpen voorkomen of een op handen zijnde scheiding verzachten. PRI biedt  concrete handvatten om ‘liever liefde’ centraal te stellen in het gezin. Meer info: www.PRIonline.nl

 

16.30-16.50 uur

Rituelen: bijzonder stilstaan bij een bijzondere gebeurtenis  


drs. Annegien Ochtman-de Boer, rituelencoach, theoloog, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

De komst van een kind in het leven van ouders is een grote en ingrijpende gebeurtenis. Hoe bereid je je daarop voor, anders dan door te zorgen voor een mooi kamertje waar de baby zeer welkom is? Het vieren van en stilstaan bij de geboorte van het kind kan een belangrijke toegevoegde waarde zijn. Wat wil je je kind beloven? Wat is jullie intentie? Hoe geef je vorm aan dat belangrijke moment? En, hoe kan de professional hierin bijdragen? Meer info: www.ritualiter.nl

 

16.50-17.30 uur

             

Ouderschapsbelofte in de praktijk: voor professional en gemeente.
Marlijn Kooistra, pedagoog
drs. Corrie Haverkort, filosoof hedendaagse gezinstransities

De Ouderschapsbelofte wordt aangeboden op vijf kaarten. Het vormt direct toegankelijk voorlichtingsmateriaal dat ouders prikkelt aandacht te schenken aan de zorg en opvoeding van hun kind én aan de partnerrelatie als basis van een gelukte opvoeding en ontwikkeling. De kaarten zijn opgenomen en worden toegelicht in het boek Liever liefde dan de beste buggy. Er worden mogelijkheden geboden om als professional mee aan het werk te gaan en de wegen van aanbod en vraag binnen de gemeentes te ondersteunen. Tevens wordt besproken in welke organisatie en gemeente al gewerkt wordt met de ouderschapsbelofte en op welke wijze. Inclusief documentaire.   

 

17.30-17.45 uur:

Afsluiting en aanbevelingen

                             

Bekijk hier de animatie: Liever liefde dan de beste buggy   

 

 

 

Praktische informatie

Doelgroep:  Het seminar is bestemd voor beroepskrachten in de (gezondheid)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid. 

Medewerkers consultatiebureau, zwangerschapsyoga of zwangerschapscursus, relatie- en gezinstherapeuten, hulpverleners, mediators, advocaten én de gemeente.

 

Kosten
€ 49,00 ex 21% btw 

Restitutie is helaas niet mogelijk. 

Adres van het seminar:
Best Western Berghotel Amersfoort

Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort

Betaling:

Hieronder kunt u zich direct aanmelden voor het seminar. 
Let op: je aanmelding is pas definitief als je betaald hebt. Je vult hieronder je gegevens in en kunt met IDEAL direct betalen. Je klikt dan op 'Verstuur' en wordt doorgezet naar de betaalpagina.

Factuur op naam werkgever
Wilt u een factuur op naam van uw werkgever ontvangen?
Stuur dan een email met uw eigen gegevens en factuuradres naar [email protected]

Seminar 25 november

0.00
0.00
 

Let op: Aanmelding is alleen definitief na directe betaling via IDEAL.
Klik rechtsonder op de knop 'Verstuur'. 

De kosten voor het seminar zijn €49,50 exclusief 21% btw.
U kunt hieronder direct betalen met IDEAL. Zorg ervoor dat u alle stappen doorloopt.
U ontvangt een bevestiging en de factuur in uw e-mailbox.In de media

RTL4 Editie NL
Eerste hulp bij stiefgezinnen 


Flair
En dan heb je ineens 6 kids! 


Trouw

7 gouden regels voor het stiefgezin


Radio 3FM
Expert Marlijn over stiefmoeder worden

Agenda

Masterclass Het Stiefouderschapsplan
13 oktober 2017


Vervolgdagen Opleiding Stiefplan-Coach

3 november en 24 november 2017


Terugkomdag 2017
 6 oktober 2017 

 

Bestel het boek


Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?
Stiefplan, tips en tools voor het samengestelde gezin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het Basisstiefplan leg je in 10 stappen de basis voor een geslaagd samengesteld gezin.

Je ontvangt één keer in de zes weken de nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer uitschrijven.