skip to Main Content

In januari 2017 hebben Marlijn Kooistra en Corrie Haverkort een lezing gegeven voor ca 100 personeelsleden van Stichting Fedra. De aanwezigen hebben de lezing als zeer waardevol ervaren. Het thema was ‘(v)echtscheidingen in de klas’. Iedere leerkracht heeft leerlingen in de groep die te maken krijgen / hebben met scheiding van hun ouders. Duidelijk is geworden dat niet alleen de leerlingen bij wie de scheiding uitmondt in een vechtscheiding problemen ondervinden die van invloed zijn op het leerproces, maar ook de leerlingen bij wie de scheiding minder problematisch verloopt. Het was goed om met elkaar stil te staan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van leerkrachten en de school. Het is een onderwerp dat voor de leerkrachten zeer herkenbaar en ingewikkeld is. Zij hingen dan ook 2 uur lang aan de lippen van de spreeksters.

We hadden een bijzondere opleidingsdag met ons team ambulante werkers bij Oosterpoort, januari 2019 in Den Bosch. Dit was mede te danken aan de goede voorbereiding/afstemming met Corrie en Marlijn, de kundige en goed opgebouwde training, meerwaarde van de verschillende invalshoeken; pedagogisch, systemisch en filosofisch en de plezierige en fijne samenwerking.
Het kwam allemaal erg mooi samen, dank jullie wel.

 

Onze beide teams waren onverdeeld enthousiast over jullie training, zowel inhoudelijk als de manier waarop jullie de training gaven. Dit sloot goed aan bij onze behoefte en wensen.

Back To Top