skip to Main Content

Datum

07-10-2021
Verlopen!

Kosten

€185,00

Terugkomdag voor Stiefplan-Coaches 2021

Complexiteiten: niet langer wegwerken maar helpen (ver)dragen - over de invloed van hoog-conflictueus ouderschap op het nieuwe gezin

De invloed van hoog-conflictueus ouderschap op nieuwe gezinnen – Socratische gesprekstechnieken in de Stiefplan-Coachpraktijk

De Terugkomdag voor Stiefplan-Coaches 2021 heeft plaatsgevonden op donderdag 7 oktober van 10:00 uur – 17:00 uur.

De Terugkomdag is dé dag om collega Stiefplan-Coaches te ontmoeten, verder te verdiepen in een actueel onderwerp en ervaringen uit te wisselen. Deelname aan de Terugkomdag geeft je bovendien certificatie als Stiefplan-Coach in het komende jaar.

Dit jaar is er geen livestream, maar komt er een opname beschikbaar na afloop van de Terugkomdag. Deelnemers met een online ticket ontvangen deze opname.

*Accreditatie is toegekend voor MfN-mediators (6 PE-punten) en voor SKJ jeugd- en gezinsprofessionals (6 PE-punten). Na afloop van de dag verzorgen wij de invoer van je PE-punten.

Spreker: Ilse Janssen over de invloed van hoog-conflictueus ouderschap op het nieuwe gezin

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor conflictueus ouderschap na scheiding. Maar wat zijn de gevolgen van conflictueus ouderschap op de langere termijn, wanneer ouders een nieuwe partner vinden en hun geluk zoeken in een samengesteld gezin? Uit onderzoek blijkt helaas dat ook deze nieuwe gezinnen vaak onder zeer grote druk staan. Hoog-conflictueus ouderschap na een scheiding weegt vaak zwaar door en zorgt voor negatieve effecten in deze nieuwe gezinnen.

Hoe kunnen we ouders stimuleren zich als goede ouder te profileren? Hoe kunnen we hen helpen zichzelf vrij te spelen uit strijdspiralen, uit dominante perspectieven die drukken op hun ouderschap? Hoe kunnen we de leden van een nieuw samengesteld gezin ondersteunen in hun posities, de verwarringen die daar soms bij komen en de valkuilen die zich hierin voordoen?

Ilse Janssen, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut bij de Interactie-Academie VZW, deelt haar kennis en inzichten over de invloed van conflictueus ouderschap op nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast zal zij aangeven hoe wij als Stiefplan-Coaches kunnen werken op identiteiten, op ‘agency’ en veerkracht, zodat ouders weer verder kunnen als ouders – in een context waarin we de complexiteiten niet langer wegwerken maar ze helpen te (ver)dragen.

Over Ilse Janssen

Dr. Ilse Janssen is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Zij voert de zelfstandige psychotherapiepraktijk Aleph (Bocholt, België) en is daarnaast lector aan de Interactie-Academie te Antwerpen. Dit gerenommeerde instituut ontwikkelt al 50 jaar relationele en systemische methodieken en opleidingen, waarbij theorie, praktijk en onderzoek worden gecombineerd. Daarnaast vormen zij professionele netwerken en profileren zij zich in het samenlevingsdebat.

Specialismen van Ilse Janssen zijn nieuw samengestelde gezinnen en echtscheidingsproblematiek (zowel bij ouders als kinderen). Daarnaast is zij deskundige in Non Violent Resistance methodieken bij problematische scheidingssituaties (Geweldloos Verzet).

Meer lezen over Ilse Janssen.

De terugkomdagen zijn altijd zeer boeiend! En fijn om collega’s weer te ontmoeten!

Middagprogramma: De socratische gesprekstechniek – een krachtig instrument voor de Stiefplan-Coach

Ouders en stiefouders in een samengesteld gezin moeten veel beslissingen nemen. Veel van die beslissingen gaan gepaard met (heftige) tegengestelde belangen. Wat moeder het beste vindt voor de kinderen, kan stiefvader heel anders zien. En wat vader graag wil, kan door zijn ex-partner tegengewerkt worden. En wat willen en voelen de kinderen?

Voor je het weet staan ouder, stiefouder, ex-partner en kinderen gespannen tegenover elkaar en lijkt het wel alsof ieder verschil van mening ontaardt in een conflict. Kennis en inzichten opdoen van de socratische gesprekstechniek biedt bijzondere inzichten die jouw eigen wijze van coachen kan verdiepen en versterken.

Door middel van een concrete casus onderzoeken we wat de socratische gesprekstechniek inhoudt. En waarom het bij uitstek een methode is om op een zo goed mogelijke wijze beslissingen te nemen. Beslissingen die bijdragen aan ‘het goede’ en gedragen worden door het hele gezin.

De methodiek is niet eenvoudig en valt niet te leren uit een boek. Een socratisch gesprek moet je ervaren en beoefenen. Maar zodra je een beetje grip krijgt op deze methode kan het een grote steun zijn voor persoonlijke gesprekken. De laatste jaren is gebleken dat ook organisaties waar regelmatig allerlei beslissingen genomen moeten worden door een groot aantal mensen veel baat hebben bij de socratische gesprekstechniek. Het samengestelde gezin zou je in die zin kunnen vergelijken met een organisatie. Met dien verstande dat het hier gaat om het persoonlijke leven, waarbij het nemen van beslissingen direct raken aan het welzijn en geluk van ieder gezinslid.

Deze lezing werd gegeven door Corrie Haverkort met medewerking van Merel Kerremans. Na de lezing zijn deelnemers van de Terugkomdag zelf aan de slag gegaan met de socratische gespreksmethodiek aan de hand van een boeiende casus uit de praktijk van een Stiefplan-Coach.

programma IN VOGELVLUCHT Terugkomdag
7 oktober 2021

9.30 uur: inloop

10.00 – 10.30 uur: Welkom en inleiding

10.30 – 13.00 uur: lezing Ilse Janssen: Hoog-conflictueus ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen

13.00 – 13.30 uur: pauze

13.30 – 17.00 uur: De socratische gespreksmethode – lezing, werkvorm en nabespreking door Corrie Haverkort en Merel Kerremans

Wat anderen hebben ervaren

Weer een leerzame dag gehad met collega Stiefplan-Coaches. Trots op ons mooie werk!

Wat een bijzondere dag. Voelde mij gedragen in de vragen en antwoorden. Top!

Wederom een leerzame en inspirerende terugkomdag!

Door elk jaar een dag met andere professionals door te maken ervaar ik weer hoe mooi, kwetsbaar en hoe hard het nodig om om hier aandacht voor te blijven hebben.

Een informatieve dag, zoals gebruikelijk hing ik aan de lippen van Corrie en de oefeningen o.l.v. Marlijn gaven betekenis aan de beschouwingen.

Jullie enthousiasme, samenwerking en combi!

Interessante dag over zeer boeiend onderwerp: moeder-stiefmoeder. Weer veel stof tot nadenken.

“Inspirerende dag in verzorgde en verzorgende ambiance.
Fijne verdieping op de inhoud en goed onderwerp.
Leuk om vanuit de Stiefplan-Coaches input te krijgen!
Behoud jullie originaliteit: het open staan en mee vibreren met wat er leeft.

Inspirerende dag in verzorgde en verzorgende ambiance.

Geweldige verzorging!

Inspirerende en levendige dag! Met veel goede inzichten, alleen zou meer tijd om verder uit te diepen fijn zijn.

Altijd weer inspirerend om Marlijn en Corrie zo prachtig te zien werken.

Let op: de Terugkomdag wordt georganiseerd als een live bijeenkomst op locatie, onder voorbehoud dat het met de dan geldende regels is toegestaan om in een groep bij elkaar te komen. Wij houden rekening met de dan geldende afstand- en hygiënemaatregelen.

We behouden ons het recht voor om, indien de overheidsmaatregelen daarom vragen, de Terugkomdag uit te stellen ofwel als online bijeenkomst te organiseren. Wij informeren deelnemers hierover in een zo vroeg mogelijk stadium en bieden hen het dan meest geschikte alternatief aan. Annuleringsvoorwaarden blijven geldig. 

Locatie

Online
Sold out!
Stiefplan

Organisator

Stiefplan
Telefoon
+31 6 40851704
Email
info@stiefplan.nl

Wij zijn Marlijn Kooistra-Popelier en Corrie Haverkort de grondleggers van het stiefouderschapsplan en oprichters van Popelier Opleiding en Begeleiding. Wij hebben jarenlange ervaring in het werken met samengestelde gezinnen en hebben daarnaast ook persoonlijke ervaringen als moeder en bonus-plus-stief opvoeder.

Blijf op de hoogte!

Regelmatig bieden we nieuwe trainingen en data aan. We sturen je graag een bericht om je op de hoogte te houden.

Postadres:
Blikveldweg 1
1359 KA Almere

Marlijn Kooistra-Popelier
06-40851704

Corrie Haverkort
06-28125600

Back To Top